Forum
Siste innlegg
 janumet 50mg 1000mg filmtabletten
zovirax compresse 800 prezzo
tolexine gé 100 mg acné
tolexine soleil bouton
qlaira bula
ciprofloxacino preço pacheco
zovirax cream 5g
cipramil 10mg tablets
pergotime eggløsningssmerter
propranolol 40 mg migraine
 
Nordic Choice Hotels

 
Medlem av

 
Samarbeidspartner

 
Treningsøkta.no

 
Bli medlem i NFT

 
 Utskriftsvennlig
Program – Forskerseminaret - Cupfinaleseminaret 2015
 
Da er årets program for forskerseminaret under årets Cupfinaleseminar klart, med mye spennende fagstoff på agendaen.


Del 1, 20.11, kl.16.00-17.15

16.00-16.15 (på norsk)
• Innledning om Toppfotballsenterets forskning på læring
Tynke Toering
Norges Toppfotballsenter, Norges Idrettshøgskole, Oslo

16.16-16.49 (på engelsk)
• Hvordan bruker SC Heerenveen motstand for å skape læring i fotball?
Tjalling van den Berg og Berber van den Berg
SC Heerenveen og Mentaal Sterk!, Nederland

16.50-17.02 (på norsk)
• Kan treningsmengde forklare talentutvikling i fotball?
Stig Arve Sæther
Idrettsvitenskap, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim

17.03-17.15 (på norsk)
• Kicking velocity and effect on technical-tactical-physical match performance when using a lighter and smaller ball in high-level women’s football
Svein Arne Pettersen
School of Sport Sciences, University of Tromso, The Arctic University; The Regional Centre for Sport Exercise and Health- North, University of Tromso, The Arctic University.

Del 2, 20.11, kl.17.45-19.00

17.45-17.50 (på norsk)
• Kort innledning om TFS sin forskning på treningskvalitet
Tynke Toering
Norges Toppfotballsenter, Norges Idrettshøgskole, Oslo

17.51-18.34 (på engelsk)
• Metodologi og performance coaching i Ajax akademiet: hvordan å skape treningskvalitet?
Freek de Boer og Matthias Kohler
Ajax Amsterdam, Nederland

18.35-18.47 (på norsk)
• Post goal behaviors and team performance in elite soccer
Emil Brotangen
Norges Idrettshøgskole, Oslo

18.48-19.00 (på norsk)
• Stort omfang av lyskeplager blant mannlige spillere på alle nivå i norsk fotball
Joar Harøy
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

SAMMENDRAG DEL 1

Effektiv læring: funn fra norsk toppfotball
Tynke Toering,
Norges Toppfotballsenter, Norges Idrettshøgskole, Oslo

Vi vet at det er utrolig viktig med indre motivasjon samt kunne jobbe målrettet mot langsiktige mål for å kunne opprettholde treningsarbeidet som kreves for å bli en god, profesjonell fotballspiller. Forskning viser også at indre motivasjon alene ikke er nok, men at bevisstheten på hva som kreves på øverste nivå, hva som kreves for å komme seg dit for så å ta ansvar for egen utviklingsprosess, skiller spillerne som klarer overgangen til å bli proff fra dem som ikke lykkes. Det er utenfor komfortsonen at vi lærer. Forskning på effektiv læring og utvikling samt spesifikke funn på norske toppfotballspillere, blir diskutert.

Hvordan bruker SC Heerenveen motstand for å skape læring i fotball?
Tjalling van den Berg og Berber van den Berg, SC Heerenveen, Nederland

Tjalling van den Berg har over flere år hatt et samarbeid med proffklubben SC Heerenveen. Han er i tillegg lærer i en profesjonell trenerutdanning i Nederland som utvikler trenere i flere ulike idretter. Han har utviklet metoden som kalles for "eco coaching", hvor meningen er å hjelpe utøvere til å finne sin styrke og energi, og forbli i og bli bedre av motgang. Berber van den Berg er en tidligere turnutøver på internasjonalt nivå. Hun er utdannet idrettspsykolog og jobber sammen med faren Tjalling ut fra ”eco coaching” prinsippene. Deres konsept handler mye om få folk ut av komfortsonen, både fysisk og mentalt, for å lære og utvikle seg selv. Konseptet stemmer overens med en god del forskning på talentutvikling. De jobber gjennom hele SC Heerenveen akademiet samt A-laget (hvor ett par norske toppspillere er). Er du klar for å gå utenfor komfortsonen din? Kom og hør på Tjalling og Berber!

Kan treningsmengde forklare talentutvikling i fotball?
Sæther, S. A., Idrettsvitenskap, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim

Øvelse gjør mester! Slik lyder et av de mest brukte og muligens mest kjente kriteriene for å oppnå gode ferdigheter i fotball. Men hvor mye må de trene og i hvilke perioder av «karrieren»? Denne undersøkelsen omhandler noen av de største talentene i norsk fotball. Via et longitudinelt design over 10 år har man fulgt et årskull aldersbestemte landslagsspillere (N124) med gjentatt tversnittstudier fra 13-14 til 23-24 års alderen. Spillerne ble via spørreskjema spurt om treningsmengde og treningsinnhold, både organisert og i egentrening. Det longitudinelle designet gjør at man kan sammenligne profesjonelle mot de ikke-profesjonelle. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller (t-test) verken i treningsmengde eller treningsinnhold mellom de to gruppene, med et unntak. I gjennomsnitt trente spillerne organisert 5-6 dager i uka som U14-16 åringer og 3-4 dager fra U19-U23. Egenorganisert aktivitet hadde spillerne 2-3 dager i uka i hele perioden U14-U23. Innholdsmessig trente spillerne mer på relasjonelle ferdigheter på organisert trening, og mer individuelle ferdigheter i sin egenorganiserte trening. Resultatene indikerer at treningsmengde ikke er en god prediktor for å forutsi ferdighetsutvikling. Hovedforklaringen kan være at spillere i utvalget har fått bekreftet sine ferdigheter i lys av landslagsspill og dermed er motiverte til å legge ned den innsatsen de tror kreves, for å lykkes i å bli en profesjonell fotballspiller.

Kicking velocity and effect on technical-tactical-physical match performance when using a lighter and smaller ball in high-level women’s football
Thomas Bull Andersen1, Peter Krustrup2,3, Mads Bendiksen2, Christina Ørntoft2, Morten B Randers2 and Svein Arne Pettersen4,5
1Department of Public Health - Sport Science, Aarhus University; 2Department of Nutrition, Exercise and Sports, Copenhagen Centre for Team Sport and Health, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; 3Sport and Health Sciences, College of Life and Environmental Science, St Luke’s Campus, University of Exeter, Exeter, United Kingdom; 4School of Sport Sciences, University of Tromso, The Arctic University; 5The Regional Centre for Sport Exercise and Health- North, University of Tromso, The Arctic University.

The present study evaluated the effect of a lighter and smaller ball on the kicking velocity as well as technical, tactical and physical match performance for high-level women’s football players. Kicking speed with the new ball (NB) and standard ball (SB) were evaluated for twelve elite female players in a laboratory test setting and physical loading and match performance were tested for another 15 female elite player in two matches separated by 7 days with each of the two ball types. In the laboratory test setting, the peak ball velocity was 6% higher with NB than SB (26.5±1.8 vs 25.1±1.6 m·s- 1, P<0.05). However, during match-play, no differences were observed in mean heart rate (87±5 vs. 87±5%HRmax; P>0.05), blood lactate (second half: 4.7±1.7 and 4.0±1.7 mmol·l-1; P>0.05), total distance covered (10.6±0.9 and 10.4±0.8 km; P>0.05) or intense running (>16 km/h) (2.08±0.42 and 1.94±0.38 km; P>0.05) or match-induced decrement in Yo-Yo IR1 performance (28 vs 31%, respectively, P<0.05) using NB compared to SB. Likewise no difference was observed in number of short, middle or long passes during matches played with the two ball types, and there were no difference in the success rate of passes (NB: 68±1% and SB: 68±1%, P>0.05). Likewise, no differences (P>0.05) were observed between NB and SB matches in the number of headers (3±3 and 4±3 per player per game) or the number of shots in total (1.6±1.6 and 1.4±1.8) and shots on target (0.8±1.1 and 0.8±1.3 per player per game), respectively. The number and success rate of long and short passes during matches did not differ between NB and SB (P>0.05). In conclusion, high-level women’s football players had a higher kicking speed when using a smaller and lighter ball, but no difference were observed during matchplay with the two ball types in technical, tactical and physical match performance. The physical loading was high for the players when playing with both ball types and large decrements were observed in intermittent-exercise performance during the games.

SAMMENDRAG DEL 2

Treningskvalitet: funn fra norsk toppfotball
Tynke Toering, Norges Toppfotballsenter, Norges Idrettshøgskole, Oslo

Norske elitespillere i alderen 14 til 21 år trener minst like mye som jevnaldre toppspillere fra andre land som Sverige, England, Brasil og Belgia. I tillegg fant vi at antall treningstimer i seg selv ikke er en sterk nok forklaring på hvem som får en proffkontrakt. Spillerutvikling handler, i tillegg til å trene mye, for en stor del om spilleres utbytte fra trening og kamp. Det diskuteres kort hvordan man kan øke treningskvalitet og treneres/spilleres bevissthet på hvor mye skal til for å lykkes.

Metodologi og performance coaching i Ajax akademiet: hvordan å skape treningskvalitet?
Freek de Boer og Matthias Kohler, Ajax Amsterdam, Nederland

Freek de Boer er performance coach på akademiet til Ajax Amsterdam. Performance coachene er ansvarlig for fysisk ”ikke-fotballtrening”. Freek har jobbet med alle årskull i akademiet og sitter også i en spesialistgruppe på talentutvikling i akademiet. Matthias Kohler er ansvarlig for metodologi i Ajax-akademiet. Han sørger for akademiets kvalitetssikring i forbindelse med Ajaxfilosofien og deres fokus på utvikling av individuelle spillere. Han har ansvar for den røde tråden i akademiets treninger fra de yngste til de eldste aldersgruppene, og utdanner akademiets trenere i metodologi. Freek og Matthias skal gi oss innspill på hvordan man legger best mulig til rette for individuell spillerutvikling i fotball.

Post goal behaviors and team performance in elite soccer
Emil Brotangen, Norges Idrettshøgskole

This study explored nonverbal behaviors displayed after a goal was scored in regular soccer games (post goal behaviors). After developing the post goal behavioral coding scheme in soccer (the PGB-CS-S), 226 post goal behaviors and two intensity measures from 208 post goal periods stemming from 120 elite soccer games involving 16 teams were coded. The results gave a detailed description of the post goal behaviors displayed. The chi-square tests investigating the relationship between the post goal behaviors and game outcome revealed no significant findings at p<0.05 after Bonferroni corrections were conducted. Furthermore, the results of the linear regression analysis revealed the following predictors of post goal behaviors: higher attendance at the stadium was associated with higher intensity of the post goal behaviors, higher number of times the team regained the ball prior to the goal was scored, led to higher intensity of the post goal behaviors, scoring a goal by out-maneuvering a team in balance was associated with higher intensity, and attacks starting with a set piece far away from the goal (goalkick and kick off) was associated with higher intensity than set pieces closer to the goal (corner-kick and penalty kick). Ultimately, the results of the present study suggests that the intensity of the individual post-performance expressions in the period after a goal is scored in soccer serves a direct purpose in enhancing the player’s likelihood of being on the team that ultimately wins the game in regular soccer games. The results are interpreted in terms of the mechanism of emotional contagion and schema-driven impression formation.

Stort omfang av lyskeplager blant mannlige spillere på alle nivå i norsk fotball
Harøy J, Andersen TE, Clarsen B, Bahr R;

Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo Innledning: De fleste fotballspillere pådrar seg i løpet av en sesong minst én skade som fører til fravær fra trening eller kamp, og flertallet av disse skadene oppstår i underekstremitetene. Lyskeskader utgjør på profesjonelt nivå 4-19% av alle skader i fotball, og er basert på tilgjengelig litteratur mer vanlig blant mannlige enn kvinnelige spillere. Det er godt kjent at utøvere ofte fortsetter å trene selv om de har belastningsplager i lyskeregionen. Derfor er det sannsynlig at lyskeskader underrapporteres når fravær fra trening og kamp benyttes som skadedefinisjon. Formålet med prosjektet var å undersøke omfanget av lyskeskader blant fotballspillere på ulike nivå i norsk fotball med en målemetode som fanger opp både akutte og belastningsskader.

Metode: Totalt 240 spillere fra 15 lag i fra de fire høyeste nivåene og junior (U19) for menn, samt høyest nivå for kvinner, deltok i en 6-ukers registrering av lyskeplager ved å besvare Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire hver uke ved bruk en applikasjon på mobiltelefonen (Spartanova N.V., Gent, Belgia). For hver gruppe ble det beregnet kumulativ insidens og gjennomsnittlig prevalens for alle lyskeplager og for betydelige lyskeplager. Der betydelige lyskeplager er plager som fører til fravær fra kamp og trening eller moderat til stor reduksjon i prestasjon eller deltagelse.

Resultat: I løpet av en 6-ukers konkurranseperiode rapporterte totalt 60% av de mannlige og 45% av de kvinnelige spillerne minst én episode med lyskeplager, mens 25% de mannlige og 9% av de kvinnelige spillerne rapporterte minst én episode med betydelige lyskeplager. Den gjennomsnittlige prevalensen for de mannlige spillergruppene samlet var 29% (23-35%), mens for kvinner var den 14% (10-18%). Prevalensen for betydelige lyskeplager for de mannlige spillegruppene var 10% (8- 12%), mens for kvinner var den 4% (4-4%).

Konklusjon: Lyskeplager er et stort problem, spesielt blant mannlige spillere, på flere nivå i norsk fotball. I løpet av en sesong vil sannsynligvis en stor andel av spillerne oppleve lyskeplager. Forebygging av lyskeplager i norsk fotball bør prioriteres.

Søk på siden
 
Cupfinaleseminar 2015

 
123klubb.no

 
Linker
»Dagbladet Fotball
»NRK Fotball
»TV2 fotball
»VG Fotball
»Fotball 365
»Fotballmagasinet.no
»Siste.no
»Toppfotball
»Trønderfotball.no
»Worldsoccer.com
»-----TRENERTIPS-----
»Academy soccercoach
»Betterfotball.net
»Better Soccer Coaching
»Better Soccer More Fun
»Coaching Advanced Players
»DeVoetbalTrainer.nl
»Elite Soccer
»Inside Soccer
»Nigoalkeeping.com
»Soccerclinics
»Soccercoaching International
»Soccercoachtv
»Soccerspesific
»Soccerdrilltips
»Success in Soccer
»The ICA
»Tränare.com (Sver.)
»Worldclass coaching
»Zonalmarking.net
»ANDRE ORGANISASJONER
»AEFCA
»FIFA
»UEFA
»Norges Fotballforb.(NFF)
»Norges Idr.høgskole (NIH)
»Norsk Toppfotball (NTF)
»Norsk Toppfotballsenter
»Olympiatoppen
»The FA Learning shop
»The Football Association (FA)
»The Scottish FA
»Dansk Træner Union
»Svenska Trænarføreningen
»NSCAA
»--TRENERVERKTØY--
»Interplay-Sports
»Sport IQ Soccer
»Treningsøkta.no
»FOTBALLSKADER
»Idrettskadeforskning
»Klokavskade.no
»Skadefri.no
»-----ANNET-----
»Cupfinaleseminaret.no
»FotballForKids
»Fotballportal NFT
»MySoccerWall
»NIFS (fotballstatistikk)
»Sportsanalyse.no
»--PORTAL/SØKEMOTOR--
»Google
»OleOleFootball (portal)
»Sol.no - Fotballportal
»Soccerpilot
»Tactician Magazine
»Talking About Football (blogg)
»The Equaliser (blogg)
»Totalsoccermagazine
»--FOTBALLMAGASINER--
»Blizzard
»Josimar (norsk)
»Offside.org (sve)
»--SAMARBEIDSPARTNERE--
»Giovani
»Nissan.no
»Unisport
»-----------
»Bli medlem
»-----------
»FRISTER